กิจกรรม วัน "โรคหายาก" ครั้งที่ 5

          กิจกรรม วัน "โรคหายาก" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ ลานจอดรถหน้าฮาร์ร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ โรคหายากให้เป็นที่รู้จักของสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากในประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล เป็นแกนนำในการจัดงาน โดยมีหน่วยงานทางการแพทย์จากรพ.ต่างๆ , มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี , ชมรมผู้ป่วยต่างๆ และบริษัทเอกชนให้การสนับสนุนการจัดงาน ในปีนี้กิจกรรมเริ่มจากตอนเช้า 7.00 น. มีการปั่นจักรยานรณรงค์ตั้งแต่ ถนอักษะ พุทธมณฑล มายัง สถานที่จัดงาน สยามสแควร์ จากนั้นเป็นการเปิดงาน ซึ่งในปีนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.รัชตะ รัชตะนาวินได้มาเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหายาก ของกระทรวงฯ และ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ ได้เดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีแพทย์พันธุศาสตร์จากรพ.ต่างๆและแพทย์ที่เกี่ยวข้อง , ผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน , ครอบครัวผู้ป่วย , สื่อมวลชน ตลอดจนนักปั่นจักรยาน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยต่อมาประธานเปิดงานได้ปล่อยขบวนนักศึกษาแพทย์เดินรณรงค์ วัน "โรคหายาก" บริเวณใกล้สถานที่จัดงาน ทางด้านเวที มีการแสดงจากชมรมผู้ป่วยโรค พาเดอร์-วิลลี่ , นักร้อง , ดารา ภายในบรเวณการจัดงาน ได้จัดให้มีการวาดภาพเหมือนในแบบการ์ตูนของนักศึกษาแพทย์ให้กับผู้ที่สนใจด้วย