งานวันโรคหายากครั้งที่ 4 (Rare Disease Day)

          เพื่อให้ประชาชนและภาครัฐที่กำหนดนโยบายในการรักษาผู้ป่วยได้ตื่นรู้ถึงสิทธิของการรักษาของผู้ป่วยโรคหายาก ภาพรวมการจัดงาน : มีนักปั่นจักรยาน มาร่วมกันปั่นรณรงค์ในตอนเช้าจากสยามสแควร์ไปยังถนนอักษะ พุทธมณฑล และปั่นกลับสยามสแควร์ ประมาณ 500 คัน และท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตได้มาร่วมเป็นประธานในงาน โดยได้ขอให้แพทย์ส่งข้อมูลด้สนตัวเลขค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยทั้งหมดเข้าพิจารณา ก่อนเสนอรัฐบาลต่อไป นับเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันของภาครัฐ แพทย์ และกลุ่มผู้ป่วย นอกจากนี้ภายในยังมีการแสดงของศิลปิน , ดารา , นักร้อง และการเดินรณรงค์ของนักศึกษาแพทย์