มูลนิธิฯมอบเครื่องดูดเสมหะให้ผู้ป่วย

          มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี มีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดีที่ยากไร้ โดยในครั้งนี้ได้มอบเครื่องดูดเสมหะให้ผู้ป่วยโรค MPS ในภาคใต้ โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิง สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบเครื่องดูดเสมหะ ซึ่งเครื่องนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยก่อนหน้านี้คุณแม่ผู้ป่วยเล่าว่าเครื่องเก่าชำรุดไปหลายเดือนแล้ว ต้องใช้นิ้วมือล้วงเสมหะลูก ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และยังเป็นการทรมานผู้ป่วยด้วย แต่เมื่อมูลนิธิฯได้จัดสัญจรไปพบผู้ป่วยเมื่อ 27 เมษายน 2556 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงได้ทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือผู้ป่วย
          หากท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย สามารถบริจาคเครื่องดูดเสมหะหรือเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า หรือจะบริจาคเป็นเงิน ได้ที่มูลนิธิฯตามรายละเอียดหัวข้อ ร่วมบริจาค ครับ

คุณหมอสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบเครื่องดูดเสมหะให้ผู้ป่วยโรค MPS ภาคใต้