มูลนิธิฯมอบเครื่องอัดอากาศให้ผู้ป่วย

          มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี มอบเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ให้กับ ดช.อนุรักษ์ อินาลา ผู้ป่วยโรค Gaucher ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดีหลายโรคมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า เพื่อให้สามารถได้รับออกซิเจนขณะนอนหลับได้เต็มที่เหมือนคนปกติ หลังจากที่มูลนิธิฯได้มอบเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าให้ผู้ป่วยรายแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา และนี่เป็นผู้ป่วยรายที่ 2 ที่ได้รับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า โดยมีคุณหมอจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช มารับมอบด้วยครับ

มูลนิธิฯมอบเครื่อง CPAP ให้ผู้ป่วยผ่านคุณหมอนิรันดร์,คุณหมออัจฉราและคุณหมอนิธิวัชร์ ที่รพ.ศิริราช
คุณหมออัจฉราและคุณหมอนิธิวัชร์ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับมอบเครื่อง CPAP และกรรมการมูลนิธิฯ