มูลนิธิฯมอบเครื่องอัดอากาศให้ผู้ป่วย

           มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี มอบเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ให้ผู้ป่วยโรค MPS ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก และมูลนิธิฯยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป