งาน Rare Disease Day 2012 THAILAND ครั้งที่ 2

           งานวันโรคหายากครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่สยามสแควร์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 เพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรคที่ไม่ค่อยมีการพบมากนักในประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตามความเหมาะสมดังเช่นประเทศอื่นๆทั่วโลก โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแพทย์หญิงดวงฤดี เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการจัดงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ รวมทั้งมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีก็มาร่วมด้วยทุกปี ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจมากกว่าปีที่แล้ว และยังได้รับเงินสนับสนุนการจัดงานจากภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้นด้วย นับเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ได้อย่างมีประสทธิภาพมาก