งาน Rare Disease Day 2011 THAILAND ครั้งที่ 1

           Rare diesease คือ โรคที่พบไม่มากนักในโลกใบนี้ ในยุโรปใช้อัตราส่วน 1 ต่อประชากร 2,000 คนขึ้นไป ในอเมริกาใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 200,000 คนขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นโรคที่พบน้อย โดยมีโรคต่างๆกว่า หนึ่งพันโรคทั่วโลก และมีการจัดงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือ ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป้นระบและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการจัดงานนี้ใน 50 ประเทศทั่วโลก
           สำหรับประเทศไทยเพิ่งจะเรื่มจัดงานนี้ในปีนี้เป็นปีแรก ที่สวนจตุจักร ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีหน่วยงานทางการแพทย์ เช่น รพ.รามาธิบดี , ศิริราช , สถาบันสุขภาพเด็กฯ , ราชานุกูล , มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี , ชมรมพาเดอร์-วิลลี่ ฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อกระตุ้นการตระหนักถึงความช่วยเหลือที่มีต่อผู้ป่วยของภาครัฐและภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์จากโรงพยาบาลดังกล่าวมาแล้ว , รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ , ดารานักร้อง เช่น แพนเค็ก , หมอโอ๊ค , นิหน่าและแบงก์ ,นัท เดอะสตาร์ 5 ,เนโกะ จั้มพ์ , ศุภกร ตังทัตสวัสดิ์ , นศ.จากมศรีนครินทรวิโรฒ และชมรมจักรยาน พร้อมด้วยกลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆ มาร่วมกันรณรงค์ ทั้งที่จตุจักร , รถไฟฟ้าบีทีเอส , สยามสแควร์ , อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ทางมูลนิธิฯและคณะแพทย์ขอสัญญาว่าจะดำเนินการให้เกิดการตระหนักต่อผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเป้นระบบและต่อเนื่องต่อไป