การป้องกัน                  


           โดยการหลีกเลี่ยงการแต่งงานกันในหมู่ญาติพี่น้อง หรือกรณีลูกคนแรกเป็นโรคทางพันธุกรรม ต้องพยายามหา

ความผิดปกติของพันธุกรรมให้ได้ซึ่งอาจนำไปสู่การวินิจฉัยก่อนคลอด ในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ซึ่งในประเทศไทย 

การวิเคราะห์และวินิจฉัยยังมีจำกัด จึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป