ผู้ป่วยมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ผลิตถุงผ้ามอบให้ผู้บริจาคเงิน

กิจกรรม ผู้ป่วยมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ผลิตถุงผ้ามอบให้ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 250 บาท ขึ้นไป โดยมีผู้บริจาคเกือบ 100 ราย