งานชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีร่วมกับหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด งานชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณห้องประชุม พิสิฎฐ์ – เนตรเฉลียว รพ.ศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเรื่องโรคพันธุกรรมแอลเอสดีและการักษาผู้ป่วยแนวใหม่ ตลอดจนข้อมูลความก้าวหน้าของนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์การรักษา แก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่า ซึ่งสร้างความสนใจและความหวังให้กับครอบครัวผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2561