งาน Rare disease Asia conferrence 2nd (งานประชุม โรคหายาก เอเชีย ครั้งที่ 2)

งาน Rare disease Asia conferrence 2nd (งานประชุม โรคหายาก เอเชีย ครั้งที่ 2) จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ แพทย์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ป่วย ในทวีปเอเชีย ได้แบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ราว 300 ท่าน ในปีนี้ประเทสไทยได้รับเชิญเข้าร่วมงาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข , ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ผู้แทนแพทย์ , ผู้แทนกลุ่มผู้ป่วย ร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์ที่แต่ละองค์กรทำแล้วประสบผลสำเร็จ และในปี 2017 งานครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม อ่านเพิ่มเติม