Rare Disease Asia Conferrence

   คณะผู้แทนจากประเทศไทย ร่วมงาน Rare Disease Asia Conferrence งานนี้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยประสบการณ์ ข้อมูลกันสำหรับผู้แทนประเทศในเอเชีย สำหรับประเทศไทย จะมีแพทย์หญิงดวงฤดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานนี้ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข , ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนจากมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี เข้าร่วมงาน ซึ่งมีข้อมูลจากประเทศต่างๆที่เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคหายากได้ดี เช่น ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน หรือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียก็ทำได้ดีเช่นกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านของประเทศไทย ที่ได้เดินทางมาร่วมงานจะได้ดูแบบอย่างแล้วหาทางเริ่มมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานะของเราเสียที อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558