มูลนิธิฯได้รับเกีรยติจาก รายการ "ล่า" นำเสนอเรื่องราวการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ทางช่อง PPTV HD


            มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีได้รับการนำเสนอเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิฯผ่านรายการ “ล่า” ทางช่อง PPTV HD เมื่อ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 13 สิงหาคม 2557