งานชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ประจำปี 2556 "รวมพลังเพื่อผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี" ที่ห้องประชุม มงคลนาวิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


           แสวงหาความร่วมมือกับทางภาครัฐในการที่จะเข้าถึงยา และ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้ฯอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากแพทย์ด้านพันธุศาสตร์จากทุกสถาบันการแพทย์ และสปสช.ตลอดจนครอบครัวผู้ป่วยและสื่อสารมวลชน ข้อมูลการจัดงาน  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556