ร่วมบริจาค

 

          มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี   (Genetic LSD Foundation) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคด้วยวิธีต่างๆดังต่อไปนี้... 

               1. บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีิ" 

               2. บริจาคด้วยธนาณัติสั่งจ่าย "มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีิ" 

               3. บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีิ"

 

ประเภทบัญชี
 ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาหัวหมาก
044-293612-6
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาหัวหมาก
078-2-53947-9
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยถนนรามคำแหงซอย 28
243-0-57334-1
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขาศรีนครินทร์
061-0-16382-5
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย
สาขาสุขาภิบาล 3
144-2-13106-4

 

               กรุณาแฟกซ์ใบโอน พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้บริจาคมายังหมายเลข 02-448-4231 หรือ e-mail มาที่ geneticlsdthailand@gmail.com  เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ผู้บริจาคต่อไป 

 

              สำหรับผู้บริจาคด้วยเช็คหรือธนาณัติกรุณาจัดส่งมายัง มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี 104/179 หมู่ 5 ซอยทุ่งมังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170