เกี่ยวกับผู้ป่วย
ชื่อ : น้องศุภวรรณ

อายุ : 12 ปี

ป่วยเป็นโรค :  MPS ชนิด 1 Hurler Syndrome


ชื่อ : น้องไอซ์

อายุ : 2 ปี

ป่วยเป็นโรค :  Pompe


ชื่อ : น้องชัยภัทร

อายุ : 14 ปี

ป่วยเป็นโรค :  MPS ชนิด Hurler-Scheie Syndrome


ชื่อ : น้องอภิรดา

อายุ : 21 ปี

ป่วยเป็นโรค :  MPS ชนิด Hurler-Scheie Syndrome


ชื่อ : น้องธนดล

อายุ : 7 ปี

ป่วยเป็นโรค :  MPS ชนิด 2 Hurler Syndrome


ชื่อ : น้องกัน และ น้องกี้

อายุ : 17 ปี  และ 13 ปี

ป่วยเป็นโรค :  MPS ชนิด 6  Marateux-Lamy Syndrome


ชื่อ : น้องสุวพิชญ์

อายุ : 5 ปี

ป่วยเป็นโรค :  Gaucher


ชื่อ : น้องมูบารัค

อายุ : 12 ปี

ป่วยเป็นโรค :  Gaucher


ชื่อ : น้องอนุรักษ์

อายุ : 6 ปี

ป่วยเป็นโรค :  Gaucher