งาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วย”


              เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มูลนิธิได้มีการจัดงาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย” ขึ้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีี่ โดยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 30 เมษายน 2553

สำนักพิมพ์ บี มีเดีย จัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่ายเพื่อนำเงินสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิิ


                 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ทางสำนักพิมพ์ บี มีเดีย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทเรียนชีวิตจากคำพ่อ คำแม่ ฉบับพิเศษ สอนลูกให้สู้ชีวิต” ออกจำหน่้ายสำนักพิมพ์ บี มีเดีย จัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่ายเพื่อนำเงินสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิิ 24 กันยายน 2552 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ทางสำนักพิมพ์ บี มีเดีย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทเรียนชีวิตจากคำพ่อ คำแม่ ฉบับพิเศษ สอนลูกให้สู้ชีวิต” ออกจำหน่้ายอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 24 กันยายน 2552

งาน “โครงการให้การศึกษาแก่ครอบครัวเด็กกลุ่มพันธุกรรมเมตาบอลิก LSD”


           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ทางโรงพยาบาลศิริราชได้มีการจัดงาน “ โครงการให้การศึกษาแก่ครอบครัวเด็กกลุ่มพันธุกรรมเมตาบอลิก LSD ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดย สาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มี ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมเป็นประธานในการจัดงาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2552

Subcategories