งาน จัดฉายหนังรอบการกุศลเรื่อง "Extraordinary Measures : มหัศจรรย์แห่งความหวัง"


               เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ได้จัดกิจกรรม LSD Movie Charity โดยจัดฉายภาพยนตร์รอบการกุศลเรื่อง "Extraordinary Measures : มหัศจรรย์แห่งความหวัง" ณ โรงภาพยนตร์ที่ 13 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 16 ตุลาคม 2553

มูลนิธิร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายแจกันดอกไม้สดและการ์ดอวยพรฝีมือน้องๆ


               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 น้องๆ ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และสมาชิกจากมูลนิธิ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สด และการ์ดอวยพรเรารักในหลวงที่เป็นฝีมือน้องๆอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 15 สิงหาคม 2553

งาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วย”


              เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มูลนิธิได้มีการจัดงาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย” ขึ้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีี่ โดยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 30 เมษายน 2553

Subcategories