มูลนิธิร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายแจกันดอกไม้สดและการ์ดอวยพรฝีมือน้องๆ


               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 น้องๆ ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และสมาชิกจากมูลนิธิ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สด และการ์ดอวยพรเรารักในหลวงที่เป็นฝีมือน้องๆอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 15 สิงหาคม 2553

งาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วย”


              เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มูลนิธิได้มีการจัดงาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย” ขึ้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีี่ โดยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 30 เมษายน 2553

สำนักพิมพ์ บี มีเดีย จัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่ายเพื่อนำเงินสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิิ


                 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ทางสำนักพิมพ์ บี มีเดีย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทเรียนชีวิตจากคำพ่อ คำแม่ ฉบับพิเศษ สอนลูกให้สู้ชีวิต” ออกจำหน่้ายสำนักพิมพ์ บี มีเดีย จัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่ายเพื่อนำเงินสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิิ 24 กันยายน 2552 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ทางสำนักพิมพ์ บี มีเดีย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทเรียนชีวิตจากคำพ่อ คำแม่ ฉบับพิเศษ สอนลูกให้สู้ชีวิต” ออกจำหน่้ายอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 24 กันยายน 2552

Subcategories