งานวันโรคหายากครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี, มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ และกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก จัดงานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 11 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ..อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Subcategories